22 February 2024

Grondgeluid Polderbaan blijft woningen binnendringen

De geluidsribbels langs de Polderbaan (foto) en in park Buitenschot in Hoofddorp zorgen slechts voor een geluidsreductie van 5,5 dB van het grondgeluid van startende vliegtuigen. Het doel was 10 dB geluidsvermindering.

Vlootvernieuwing zal volgens TNO de komende 10 jaar geen afname van het laagfrequente grondgeluid brengen. Zo verwacht KLM de luidruchtige Airbus A330-toestellen pas over 10 tot 15 jaar te vervangen.

Schiphol, gemeente Haarlemmermeer en de Bewonersgroep Hoofddorp-Noord zoeken naar mogelijkheden, om overlast van het grondgeluid verder te verminderen.

Het college van B en W ziet mogelijkheden in de aanleg van meer geluidsribbels en extra woningisolatie.

Bron: Haarlems Dagblad