20 February 2024

Groot jeugdonderzoek onder jongeren

Zaterdag 25 mei krijgen jongeren van 8 tot en met 17 jaar een brief van de gemeente in de bus met het verzoek om mee te doen aan groot jeugdonderzoek. Ook wordt er een steekproef gehouden onder jongeren tussen de 18 en 27 jaar. De uitkomsten zijn belangrijk voor de actualisatie van het jeugdbeleid.
 
Wethouder van Jeugd en Onderwijs Marjolein Steffens-van de Water vindt het van groot belang dat jongeren hun stem laten horen. Vijf jaar geleden kregen 19.000 jongeren een uitnodiging, ongeveer 6400 jongeren maakten daar gebruik van.