14 April 2024

Haarlemmermeer gastgemeente Nationale Boomfeestdag

Woensdag was Haarlemmermeer gastgemeente voor de 63ste editie van de Nationale Boomfeestdag. Burgemeester Hoes en wethouder Sedee ontvingen, met 350 kinderen, minister Schouten, klimaatberaad-voorzitter Nijpels, klimaattafelvoorzitter Van Geel, commissaris van de koning Van Dijk en boomfeestdagvoorzitter Albert Verlinde.

In Haarlemmermeer werden 350 Klimaatbomen geplant, waarmee nadrukkelijk aandacht wordt gevraagd voor het belang van meer aanplant van bomen als klimaatmaatregel en het belang om kinderen hierbij te betrekken.
Kinderen van 14 basisscholen uit Haarlemmermeer gingen aan evenzoveel KinderKlimaattafels het gesprek aan met de politici en met vertegenwoordigers van diverse grote bedrijven over hun ideeën voor een beter klimaat.

Het beste van de hieruit voorkomende 14 klimaatplannen werd door Boomfeestdagvoorzitter Albert Verlinde aangeboden aan burgemeester Hoes en kinderburgemeester Julia Pieters. Julia ging daarna met 4 leeftijdgenootjes naar Den Haag om de KinderKlimaatdeal aan te bieden aan Ed Nijpels.

Klik hier voor een video van Patricia Hooftman van de Boomfeestdag

Burgemeester Onno Hoes plant een boom (foto: Patricia Hooftman)