25 June 2024

Haarlemmermeer in top 10 meest aantrekkelijke gemeenten

In de Atlas voor Gemeenten 2019 staat Haarlemmermeer in de top 10 van meest aantrekkelijke gemeenten om in te wonen en is de nummer 1 gemeente in Nederland op de sociaal-economische index.

De Atlas voor Gemeenten vergelijkt ieder jaar de 50 grootste stedelijke gemeenten (G50) in Nederland op een aantal punten.

Om de woonaantrekkelijkheid van een gemeente te meten wordt onder andere gekeken naar veiligheid, bereikbaarheid, het woningbestand en de nabijheid van universiteiten.

De eerste plaats in de sociaal-economische index heeft Haarlemmermeer te danken aan minste werkloosheid en de minste armoede in vergelijking met de andere onderzochte gemeenten.