21 June 2024

Haarlemmermeer risicogebied voor funderingsschade

Haarlemmermeer risicogebied voor funderingsschade

Haarlemmermeer is een van de gebieden in Nederland met een groot aantal meldingen over funderingsschade.

De schade aan woningen en andere gebouwen door funderingsschade kan volgens de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur oplopen tot 54 miljard euro.

De problemen doen zich vooral voor bij huizen gebouwd vóór 1970.

Deze hebben vaak een houten of ondiepe fundering. Die kan kwetsbaar zijn, als de draagkracht van de bodem beperkt is. Dat is in zeekleigebieden als Haarlemmermeer het geval.

Om de problemen het hoofd te bieden wil de adviesraad dat het Rijk 12 miljard euro vrijmaakt voor subsidie aan huiseigenaren voor schadeherstel.

Bron: De Volkskrant en KCAF – Foto: MeerRadio