18 July 2024

Haarlemmermeerders geven de gemeente advies

Haarlemmermeerders geven de gemeente advies

De gemeente Haarlemmermeer heeft een Participatieraad met vier nieuwe leden. Onderwerpen waar de raad zich mee bezighoudt zijn onder andere armoede, werk en inkomen en jeugd.

De Participatieraad is onafhankelijk en geeft advies. Het kan zijn dat gemeentelijk beleid niet duidelijk is, of dat er onvoldoende aandacht is voor kwetsbare mensen. Daar geeft de raad dan advies over aan de gemeente.

Onlangs zijn er vier nieuwe leden gestart en is Ab Warffemius benoemd tot nieuwe voorzitter.

Meer weten over meedoen in de samenleving of het werk van de raad? Bekijk www.haarlemmermeer.nl

Bron + foto: InforMeer