25 July 2024

HAP stelt vragen aan college van B&W

Naar aanleiding van zorgen over bodemdaling en de invloed van verzilting op de zoetwatervoorziening in de gemeente Haarlemmermeer heeft de HAP fractie hier vragen over gesteld aan het college van B&W.

Zij willen meer duidelijkheid over de stand van het grondwaterpeil en welke stappen ondernomen worden om een te laag waterpeil tegen te gaan.

Verder willen zij weten wat mogelijke gevolgen van verzakkingen kunnen zijn voor de infrastructuur van riool, gas en elektriciteit.

De fractie wacht nog op antwoorden van het college.