22 February 2024

Herdenking dierbare overledenen

Herdenking dierbare overledenen

Allerzielen is de dag waarop we kunnen en mogen stilstaan bij overleden dierbaren en de slachtoffers van oorlogen en geweld.

Op donderdag 2 november is iedereen welkom in de Joannes de Doperkerk aan de Kruisweg in Hoofddorp. Tussen 07.00 uur en 17.30 uur staan de kerkdeuren open. Een vlammetje opsteken, komen bidden of de stilte opzoeken. Er is de hele dag iemand in de kerk aanwezig, ook voor pastorale ondersteuning.

Om 17:00 uur houden we een avondgebed, de vespers, in de kerk.

’s Avonds om 19:30 uur is er een speciale viering ter nagedachtenis aan onze dierbare overledenen.

Bron: Joannes de Doperkerk