17 April 2024

Historische boerderijen mogen worden gesloopt

Gemeente Haarlemmermeer kan niets doen tegen eventuele sloop van twee boerderijen langs de Hoofdweg in Hoofddorp. Ze staan niet op de monumentenlijst.
 
CDA-raadslid Herman Koning had al eerder vragen gesteld aan B en W over de panden op nummer 493 en 481.
 
B en W constateren dat er in het verleden nauwelijks tot geen maatregelen zijn genomen om de historische boerderijen te behouden.
Er is een lijst potentiële monumenten opgesteld door de erfgoedcommissie, maar zo lang die niet officieel is vastgesteld heeft die geen status.
 
B en W hebben de commissie gevraagd om advies over het plaatsen van boerderijen op de inventarisatielijst.

Bron: Haarlems Dagblad

Foto: Herman Koning