20 July 2024

Hospice Bardo onder de aandacht

Hospice Bardo onder de aandacht

Een opname in Bardo is een hele grote stap. Hospice Bardo in Hoofddorp is een mooie plek in een prachtige omgeving en ziet een toenemende patiënten aanvraag, zowel in het hospice als in de ondersteuning thuis.

‘De dood zelf kan niet voorkomen worden; deze is onvermijdelijk, want

onlosmakelijk met het leven verbonden. Maar binnen de context van het overlijden zijn de mogelijkheden eindeloos,’ vatte een patiënt van Bardo het naderende einde samen.

De redactie van MeerRadio sprak een “naaste” patiënt die ondanks het ernstig ziek zijn, lovende woorden uitte, hoe lief, zorgzaam en betrokken het verpleegkundige personeel en vrijwillige medewerkers zijn en ook  “visite” liefdevol ontvangen en met raad en daad bijstaan.

Dat is precies waar Bardo voor staat. In de kwetsbare en eenzame tijd van de laatste levensfase staat het team van Bardo voor je klaar.

Het is de plek waar je écht wordt gezien, waar je tot rust mag komen.

Bron: MeerRadio Saskia van Kampen – Foto: Hospice Bardo