18 July 2024

Huishoudens met zonnepanelen veroorzaken hogere kosten voor energieleveranciers

Huishoudens met zonnepanelen veroorzaken hogere kosten voor energieleveranciers

Huishoudens met zonnepanelen betalen meer per kWh dan huishoudens zonder, blijkt uit een verkennende studie van de Autoriteit Consument en Markt.

Het toont aan dat leveranciers steeds vaker onderscheid maken tussen deze twee groepen klanten.

De ACM heeft bij diverse leveranciers een schatting gemaakt van de extra kosten. Deze kunnen oplopen tot enkele honderden euro’s per gemiddelde klant, veroorzaakt door hogere inkoop- en onbalanskosten en kosten gerelateerd aan de salderingsregeling.

Verschillende leveranciers bieden ook geen vaste contracten  aan huishoudens met zonnepanelen.

Er zijn 18 leveranciers die dat nog wel aanbieden, maar deze contracten zijn gemiddeld 5% duurder dan vaste contracten die alleen aan klanten zónder zonnepanelen aangeboden worden.

Bron: Schiphol RegioFoto: MeerRadio