19 June 2024

Illegale parkeerplaats Kalorama mag blijven

Illegale parkeerplaats Kalorama mag blijven

Een illegale tijdelijke parkeerplaats in de Hoofdorpse wijk Kalorama mag alsnog blijven.

Aan de Van der Burchtstraat werd enkele weken geleden op de oude spoordijk verharding gestort waar een hek omheen verscheen.

Een buurtbewoner deed hiervan melding bij de wijkraad en de gebiedsmanager van de gemeente Haarlemmermeer.

Het bleek een opslagplaats te zijn in verband met renovatiewerken, waarvoor geen vergunning was aangevraagd en als provisorische parkeerplaats in gebruik werd genomen.

De aannemer heeft na overleg toch toestemming van de gemeente gekregen om deze lokatie voor opslag en als parkeerterrein te gebruiken. De gemaakte procedurefouten zijn hersteld.