17 July 2024

Inwoners Halfweg zorgen zelf voor voortbestaan buurthuis

Inwoners Halfweg zorgen zelf voor voortbestaan buurthuis

Buurthuis Halfweg in buurtschap Voor-Beltrum is deze week in gebruik genomen. Het zit in Café Halfweg dat stamt uit 1898.

De Stichting Halfweg huurde het café sinds 2002 en gebruikte het als plek voor het verenigingsleven. Toen de eigenaren drie jaar geleden aangaven het café te willen verkopen, stond de stichting voor een belangrijke beslissing; afscheid nemen of de zaak overnemen. Overname leek onmogelijk met zo’n 150 activiteiten per jaar; dat was te weinig.

Na een dringend beroep op de buurt kreeg men het financieel toch voor elkaar. Zo ontstond het nieuwe buurthuis, inclusief twee woningen. Oud-eigenaar van Café Halfweg Annie Groot-Zevert deed de officiële opening van het nieuwe buurthuis Halfweg.

Foto: Rob Weeber/De Groenlose Gids