19 June 2024

Inwoners kunnen reageren op ideeen voor spelregels windenergie

Inwoners kunnen reageren op ideeen voor spelregels windenergie

De volgende fase is aangebroken in het perticipatietraject “Wind en Land”. Vanaf nu kan iedereen zien welke ideeen zijn verzameld voor spelregels voor windenergie in Haarlemmermeer-Zuid.

De gemeente Haarlemmermeer vindt het belangrijk dat inwoners en andere betrokkenen meedenken over de komst van windturbines. Het is mogelijk om tot en met 29 april te reageren op de verzamelde ideeen via het platform “Wind op Land Haarlemmermeer”.

De input gebruikt de gemeente later om concept-spelregels op te stellen.

Er worden spelregels gemaakt voor vier thema’s: gezondheid, natuur, lokaal eigenaarschap en impact op ruimte.

Geinteresseerden kunnen op zaterdag 20 april tussen 11.00 en 13.00 uur een bezoek brengen aan de huidige turbines van energiecooperatie Meerwind.

Bron: Gemeente Haarlemmermeer