18 July 2024

Jaarrekening gemeente Haarlemmermeer

De gemeenteraad van Haarlemmermeer heeft de jaarrekening 2018 besproken. De meeste fracties waren blij met het positief financiële resultaat van ruim 8,1 miljoen euro.

Zorgen waren er ook, omdat de doorkijk naar de komende jaren aangeeft dat het positief resultaat zal omslaan naar een negatief resultaat.

Het sociaal domein geeft de komende jaren een negatief resultaat waarbij niet zeker is of de rijksoverheid extra geld beschikbaar zal stellen.

In de discussie binnen de raad was er wel verschil van mening of er voldoende streefcijfers met meetbare doelen in de jaarrekening zijn opgenomen.