25 July 2024

Jaarverslag Team Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten

Uit het jaarverslag 2017-2018 van Team Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Haarlemmermeer blijkt dat het aantal verzuimmeldingen hoger is dan eerder werd aangenomen.

Schoolverzuim komt eerder aan het licht door de samenwerking van het team met de scholen en door verbeterde administratie.

Scholen voor voorgezet onderwijs en mbo’s zetten samen met gemandateerde leerplichtambtenaren preventief in op vermindering van verzuim.

Het toegenomen aantal overlegmomenten tussen scholen, leerplichtambtenaren en trajectbegeleiders helpt bij de integrale aanpak van schoolverzuim. In Haarlemmermeer ligt het verzuimpercentage onder het landelijk gemiddelde.