21 June 2024

Kaagbaan negen weken buiten gebruik

Kaagbaan negen weken buiten gebruik

Tot en met 25 april is de Kaagbaan van Schipholbuiten gebruik voor groot onderhoud.

Inwoners van plaatsen onder de aan- en uitvliegroutes van andere  banen zullen in deze negen weken vaker overlast ondervinden van vliegtuiglawaai.

De Kaagbaan en de rijbanen eromheern krijgen onder andere een nieuwe asfaltlaag. Ook vervangt Schiphol honderden LED-verlichtingsarmaturen van de baan. Daarnaast wordt door aannemer Heijmans onderhoud gepleegd aan de goten en leidingen die regenwater moeten afvoeren.

Om de extra overlast een beetje goed te maken hebben veel omwonenden vorige week een brief gekregen met daarin de mogelijkheid om een cadeautje aan te vragen.

Bron: Schiphol Group