20 February 2024

Kerstnachtdiensten in de Meerkerk

Kerstnachtdiensten in de Meerkerk

Ook dit jaar zijn er in De Meerkerk aan de Bennebroekerweg 515 in Hoofddorp, weer vier Kerstnachtdiensten. Onder de titel: “Vier Kerst mee” wordt er stil gestaan bij het feest van de geboorte van Jezus.

Het programma van de Kerstnachtdiensten bevat veel live muziek en zang, ook samenzang van bekende kerstliederen en een kerstoverdenking. Iedereen vanaf tien jaar is welkom.

De diensten van 8 uur op zaterdag 23 en zondag 24 december zijn beide al vol maar er is nog genoeg plek op zondagavond om zes uur en 10 uur.

Gratis toegangskaarten zijn verkrijgbaar via www.meerkerk.nl

Bron : De Meerkerk