21 June 2024

Keuze voor permanente of flexwoningen in Halfweg

Keuze voor permanente of flexwoningen in Halfweg

De gemeenteraad van Haarlemmermeer moet besluiten of het Sectorpark in Halfweg de komende jaren wordt volgebouwd met permanente woningen of met het dubbele aantal, snel te plaatsen flexwoningen.

Het college van burgemeester en wethouders geeft de voorkeur aan de bouw van 54 huur- en koopwoningen, maar geeft de raad nu ook de mogelijkheid te kiezen voor 110 flexwoningen voor jongeren, starters, statushouders en inwoners met een urgentieverklaring. 

Van die 110 zouden 80 flexwoningen na 10 à 15 jaar moeten plaatsmaken voor 24 permanente woningen.

De nieuwbouw is mogelijk omdat ProRail langs het terrein een geluidsscherm gaat bouwen. 

Bron: NH Nieuws