Het kan zijn dat u het niet eens bent met wat Stichting MeerOmroep publiceert of uitzendt. Bijvoorbeeld omdat u vindt dat het in strijd is met de journalistieke beginselen. Hiervoor, of voor andere zaken met betrekking tot Stichting MeerOmroep, kunt u een klacht indienen.

Na het indienen van een klacht zullen wij binnen 5 werkdagen reageren. Krijgt u geen reactie, probeer dan via een andere weg contact op te nemen. Misschien is uw klacht niet goed aangekomen.

De procedure

De procedure voor klachten bij Stichting MeerOmroep is als volgt:

 1. Invullen klachtenformulier
  U vult uw gegevens en de klacht in op het klachtenformulier. Deze kunt u downloaden onderaan deze pagina. U kunt ook bellen of een klacht in persoon doorgeven. In dit geval vult de medewerker van Stichting MeerOmroep het klachtenformulier in.
 2. Versturen klachtenformulier
  Nadat u het formulier heeft ingevuld, kunt u deze per mail of per post versturen.
  U kunt mailen naar: info@meerradio.nl
  U kunt posten naar: Kruisweg 1061 A, 2131 CT Hoofddorp.
 3. Bevestiging
  U krijgt binnen 5 werkdagen bevestiging van ontvangst.
 4. Afhandeling
  Wij nemen uw klacht altijd serieus en reageren binnen 30 dagen na de datum waarop wij de klacht hebben ontvangen. Mocht het niet haalbaar zijn om de klacht binnen de genoemde termijn van 30 dagen af te handelen, dan informeren wij u over de datum waarop de klacht alsnog wordt afgehandeld.

  De klacht wordt geanalyseerd en geëvalueerd, zodat de oorzaak van de klacht wordt achterhaald. Op basis van de analyse en evaluatie wordt zo nodig een corrigerende maatregel genomen om de klacht op te lossen en/of een preventieve maatregel genomen ter voorkoming (van herhaling).

  Wanneer er naar aanleiding van uw klacht een corrigerende en/of preventieve maatregel is genomen, dan koppelen wij dit naar u terug. Uiteraard informeren wij u ook als wij tot de conclusie komen dat de klacht ongegrond is.
 5. Contact
  Indien wenselijk nemen wij contact met u op om de klacht en/of de afhandeling te bespreken.
  Graag aangeven of u wilt dat wij tijdens en/of na de afhandeling van de klacht contact met u opnemen.