22 July 2024

Klankbordgroep voor openbare kunst

Het college in Haarlemmermeer heeft besloten een onafhankelijke klankbordgroep van 5 personen te benoemen voor kunst in de openbare buitenruimte.

De klankbordgroep gaat het college adviseren over de keuze van kunstenaars en de te verwachten kwaliteit van hun kunstwerken. Bovendien toetst men de stedelijke en landschappelijke inpasbaarheid, en het draagvlak bij inwoners voor het voorgestelde werk.

Naast de klankbordgroep kan per opdracht ook een aparte werkgroep worden benoemd, waarin inwoners uit de betreffende omgeving van het kunstwerk zullen plaatsnemen.

Wethouder Cultuur Marja Ruigrok roept geïnteresseerden op om zich te melden bij de gemeente.