22 February 2024

Krimp van Schiphol naar 452.000 vluchten niet genoeg

Krimp van Schiphol naar 452.000 vluchten niet genoeg

De krimp van Schiphol naar 452.000 vluchten leidt nog niet tot de gewenste afname van de geluidshinder rond de luchthaven. Daarvoor zijn volgens minister Mark Harbers van Infrastructuur nog extra maatregelen nodig.

De voorgestelde maatregelen zorgen voor 15 procent minder geluidsoverlast; het doel is een vermindering met 20 procent. Om de resterende 5 procent te halen, wordt onder meer gekeken naar een plan voor een gedeeltelijke nachtsluiting waar de luchthaven eerder zelf mee kwam.

Het kabinetsplan met het plafond voor 452.000 vluchten wordt nu voorgelegd aan de Europese Commissie.

Oorspronkelijk stuurde minister Harbers aan op maximaal 440.000 vluchten per jaar.

Bron: Luchtvaartnieuws