17 July 2024

Lezingen over landschap en erfgoed

Lezingen over landschap en erfgoed

Op 21 juni vanaf half zes houdt het Podium voor Architectuur twee lezingen met aansluitende excursie over “Landschap en erfgoed als onderlegger voor gebiedsontwikkeling”.

De lezingen worden gegeven door erfgoeddeskundige Kathrin Hannen en fotograaf Loek van Vliet.
Daarna gaan beide sprekers met de belangstellenden mee op een bus-excursie door Haarlemmermeer om als kijkwijzer te vertellen over verleden, heden en toekomst van erfgoed.

Plaats van handeling is C-Bèta aan de Rijnlanderweg 916 in Hoofddorp en er zijn geen kosten aan verbonden. Aanmelden kan via info@podiumarchitectuur.nl.

Foto: Podium voor Architectuur