19 June 2024

Meer inspraak in dorpsbos?

Meer inspraak in dorpsbos?

De gemeente heeft een plan gemaakt voor een dorpsbos van ongeveer 8 hectare aan de westkant van Abbenes.

Bij de totstandkoming van dat plan bleken de bewoners zich onvoldoende betrokken te voelen. Volgens Bas van Eerden, voorzitter van de Dorpsraad was het plan al zo goed als rond.

Inwoner Theo Wilde maakte een ontwerp, waarin het sportterrein in het dorpsbos geïntegreerd zou worden en er op de huidige plek van de tennisvelden woningen worden gebouwd.

De gemeente meldt niets te gaan doen met dit plan. Ook vindt de gemeente zijn plannen niet haalbaar.

Naar verwachting zal de aanleg van het dorpsbos eind 2024 starten, met de opening gepland voor eind 2025.

Bron: NHNieuws