18 July 2024

Meer ondersteuning voor laaggeletterden

Meer ondersteuning voor laaggeletterden

Het ondersteunen van laaggeletterde inwoners van de Haarlemmermeer zal de komende jaren prioriteit van de gemeente krijgen.

Basisvaardigheden, zelfredzaamheid en gezondheidsvaardigheden zullen aanzienlijk moeten worden verbeterd.Tevens zal ingezet worden op een betere positie van laaggeletterden op de arbeidsmarkt.

Volgens wethouder Charif El Idrissi is het een flinke uitdaging om met de doelgroep in contact te komen.

Daarom zal de gemeente intensief gaan samenwerken met organisaties als Humanitas, Meerwaarde, Voedselbank Haarlemmermeer en andere organisaties, waar de doelgroep flink vertegenwoordigd is.

Het gaat om ruim 12.000 inwoners, die een programma van 4 jaar kunnen volgen. De kosten bedragen jaarlijks ruim 720.000 euro, waarvan het grootste deel vanuit het Rijksbudget wordt gedekt.

Bron: HCnieuws.nl – Foto: Gemeente Haarlemmermeer