18 July 2024

Metamorfose van centrum Hoofddorp

Metamorfose van centrum Hoofddorp

Over 25 jaar zal het centrum van Hoofddorp niet meer lijken op de huidige bebouwing.

Bij het NS station wordt het project “Spoorzone” voorbereid waarin plaats zal zijn voor de bouw van tienduizenden woningen. Deze komen niet alleen aan weerszijden van het station maar ook op het bedrijventerrein Graan voor Visch Zuid.

De vlek van het centrum van Hoofddorp zal zich in de toekomst uitstrekken van de rotonde bij voormalig hotel De Beurs tot de bedrijventerreinen Beukenhorst-Oost en -Zuid en van de Kruisweg tot bijna de Bennebroekerweg.

Vertrekkend wethouder Jurgen Nobel geeft aan dat de gemeente veel betaalbare woningen, voorzieningen en groen wil realiseren.

De provincie en rijksoverheid zijn de gesprekspartners van de gemeente bij het maken van de centrumplannen.

Bron: Haarlems Dagblad