13 June 2024

Nationale politiek moet beleid Schiphol maken

Nationale politiek moet beleid Schiphol maken

Nu er geen advies gekomen is van de Alderstafel, moet de nationale politiek zelf beleid gaan maken voor de toekomst van de luchthaven. Over hoe het verder moet heeft ieder zijn eigen ideeën.
Schiphol-topman Dick Benschop pleit voor gematigde groei, waarbij meer vluchten worden gecompenseerd door stillere vliegtuigen.
Bewoners, maar ook gemeenten en provincies, willen pas over groei praten als lopende afspraken zijn nagekomen. Volgens VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer moet Schiphol naar zee.
Dat kan wel zo’n 40 miljard euro kosten, maar dat kan deels worden terugverdiend door woningbouw op de huidige plek van Schiphol.
 
Foto: John Spreen