17 July 2024

Nieuw gemeentehuis weer stap dichterbij

Nieuw gemeentehuis weer stap dichterbij

Het technisch ontwerp voor het nieuwe gemeentehuis in Hoofddorp is klaar. Dat wil zeggen dat het definitieve ontwerp, dat al is goedgekeurd, nu verder gedetailleerd wordt ingevuld.

De gemeenteraad moet nu ook dit ontwerp goedkeuren, dan wordt een aannemer gezocht en daarna kan in het najaar de eerste paal in de grond. Voorafgaand hieraan moeten de kabels en leidingen onder het Raadhuisplein zijn verlegd.De kosten van het ontwerp zijn berekend op 75 miljoen euro. De jaarlijkse kosten zullen hiermee lager zijn dan de kosten voor de tijdelijke huisvesting.

Wethouder Charlotte van der Meij zegt: “Ik ben blij met het ontwerp. We krijgeneen gemeentehuis dat efficiënt is, multifunctioneel en zonder onnodige opsmuk” Verwacht wordt dat het gemeentehuis in het voorjaar van 2027 klaar is.

Bron + afbeelding: Haarlemmermeergemeente.nl