1 March 2024

Nieuw parkeerbeleid centrum Hoofddorp

Nieuw parkeerbeleid centrum Hoofddorp

Het college van burgemeester en wethouders heeft om nieuw parkeerbeleid voorgesteld voor het centrum van Hoofddorp. Doel is om de verwachte toename van de parkeerdruk in het centrum op te vangen. Deze druk neemt toe door nieuwe bouwprojecten en ontwikkelingen die juist zorgen voor het verdwijnen van parkeerplaatsen op straat.

Om dit probleem aan te pakken, heeft het college enkele oplossingen voorgesteld in het nieuwe beleid. Een van de belangrijkste maatregelen is de bouw van een aanzienlijke ondergrondse parkeergarage bij Centrumzicht en Parkzicht. Daarnaast wordt voorgesteld om een tweede ondergrondse garage te realiseren bij de Binnenweg.

Bron: HCnieuws.nl