13 June 2024

Nieuwe woningen in Zwaanshoek

Op donderdag 14 maart 2019 heeft de gemeenteraad gesproken over een wijziging in het bestemmingsplan Zwaanshoek Hanepoel 154 tot en met 170. Het college wil het bestemmingsplan wijzigen, om 20 nieuwbouwwoningen te kunnen realiseren twee bedrijfswoningen naar burgerwoningen om te zetten.
 
Omwonenden dienden zienswijzen in om de bebouwing te voorkomen vanwege mogelijk verkeersoverlast, beperkt vrij uitzicht en waardedaling van de bestaande woningen.
 
Het college heeft de raad geadviseerd niet in te stemmen met deze zienswijzen en akkoord te gaan met het collegevoorstel.
 
Op 21 maart 2019 wordt het voorstel in stemming gebracht.