20 April 2024

Nog geen beslissing over maatschappelijke diensttijd jongeren

Er is door de gemeente nog geen beslissing genomen of er een maatschappelijke diensttijd voor jongeren komt. De heeft het college van B&W geantwoord op vragen van de ChristenUnie-SGP.
 
Deze partij is van mening dat een maatschappelijke diensttijd belangrijk kan zijn voor de ontwikkeling van jongeren.
 
Deze week is er een informatiebijeenkomst hierover. Medewerkers van de gemeente zijn daar bij om zich te informeren over de regeling. Pas daarna neemt het college een besluit over de maatschappelijke diensttijd.