20 July 2024

Nog steeds hoge concentraties PFOS vanuit Schiphol in Ringvaart

Nog steeds hoge concentraties PFOS vanuit Schiphol in Ringvaart

Vanuit Schiphol stroomt water met hoge concentraties PFOS in de Ringvaart. PFOS is een chemische verbinding die net als PFAS bekend staat als gevaarlijk voor de gezondheid.

De hoge concentraties zijn vooral het gevolg van een calamiteit in 2008, toen uit een sprinklerinstallatie in een KLM-hangar duizenden liters PFOS-houdend blusmiddel vrijkwam.

Het incident veroorzaakte veel vervuiling in het oppervlaktewater in de omgeving. Onder meer omdat het waterschap het niet aandurfde de bemaling van Schiphol lange tijd stop te zetten.

Zestien jaar later blijkt er nog steeds PFOS uit Schiphol te komen. Minder dan indertijd, maar beduidend hoger dan elders.

Bron: Haarlems Dagblad