19 June 2024

Omwonenden Schiphol blijven ongerust

Omwonenden Schiphol blijven ongerust

Op de informatieavond maandag in het Raadhuis van Haarlemmermeer, konden verontruste omwonenden antwoord krijgen over de opslag en het reinigen van verontreinigde grond aan de noordwestkant van Schiphol, vlakbij Badhoevedorp.

Vertegenwoordigers van de omgevingsdienst, gemeente, GGD en Schiphol, bespraken onder meer de richtlijnen in de vergunningen en het toezicht.

Op het online platform Hallo Badhoevedorp is te lezen dat omwonenden nog niet werden gerustgesteld. ‘Er zijn bijvoorbeeld geen metingen gedaan in de omgeving van Schiphol naar de bodem en naar PFAS deeltjes in de lucht.

En gezondheidsrisico’s rond de schoonwasfabriek en vervoer van de tonnen vervuilde grond alsmede de opslagmethode is dat veilig verlopen?

Dinsdag 19 maart is er een toelichting op het gemeentekantoor in Hoofddorp.

Daar zal blijken of de vergunning wordt ingetrokken.

Bron: HCnieuws.nlFoto: MeerRadio