19 June 2024

Onderhoud Kaagbaan heeft last van natte weer

Onderhoud Kaagbaan heeft last van natte weer

Het groot onderhoud aan de Kaagbaan vordert gestaag. Maar de vele regen van de afgelopen tijd heeft invloed op geplande opleverdatum van 25 april.

Op de baan zijn inmiddels de gerefurbishte armaturen teruggeplaatst en wordt gewerkt aan de laatste deklagen asfalt op de baan. Die moeten op een droge ondergrond worden aangebracht, wat met het natte weer van de laatste tijd een uitdaging blijft. Er zijn nog paar droge dagen nodig om de opleverdatum te halen.

Als het asfalteren gereed is, worden de markeringen aangebracht en kunnen alle lampen en elektra worden getest.

Bron: Nieuwsbrief Schiphol Group