18 July 2024

Onderwaterdrones ingezet bij herstel monumentale sluizen

Onderwaterdrones ingezet bij herstel monumentale sluizen

Drones inzetten voor de reparatie van damsluizen in de regio. Dat gebeurt momenteel bij herstelwerk van oude sluizen in de Ringvaart.

Met een onderwaterdrone is bekeken wat de toestand van de damsluizen onder water is. Ook is gezocht naar materiaal op de bodem dat door het langsvaren van schepen van de dammen afbrokkelde. Dit materiaal is waar mogelijk gebruikt bij herstel van het metselwerk.

Op de monumentale sluizen zijn verder veel wortels verwijderd en zijn er maatregelen genomen om wortelvorming in de toekomst te voorkomen. Sinds januari wordt er gewerkt aan het restaureren. Naar verwachting is het werk klaar in juli.

Bron: Provincie Noord-Holland