14 April 2024

Onderzoek dienstverlening aan woningzoekenden

De rekenkamercommissie van Haarlemmermeer heeft onderzocht hoe de dienstverlening van de gemeente wordt ervaren door inwoners die met spoed een woning nodig hebben. Het onderzoek laat raadsleden, burgemeester en wethouders en ambtenaren zien welke emoties de dienstverlening van de gemeente bij woningzoekenden oproept.
 
Het aanbod huurwoningen in Haarlemmermeer is veel kleiner dan de vraag. In 2017 zijn 599 woningen verhuurd terwijl 3900 personen toen actief op zoek waren naar een woning.
 
Dakloosheid, echtscheiding, inwonen en financiële problematiek zijn nu geen aanleiding om voorrang te krijgen. Voor veel woningzoekenden die met deze omstandigheden te maken hebben, is dat moeilijk. Het onderzoek laat zien dat de gemeente het vaak goed doet, maar op onderdelen nog beter kan aansluiten bij de leefwereld van woningzoekenden.
 
Foto: MeerRadio