21 June 2024

Optimale dienstverlening ver weg in Haarlemmermeer

Optimale dienstverlening ver weg in Haarlemmermeer

Het eindbeeld voor optimale dienstverlening heeft de gemeente Haarlemmermeer helder voor ogen;’de mensen in Haarlemmermeer ervaren onze dienstverlening als makkelijk, betrouwbaar, menselijk en verbonden.’

Dat staat nu ook in het document;’ Resultaten visie uitvoering dienstverlening 2023’.

Echter, er blijven burgers en ondernemers als inspreker naar de gemeenteraad komen om zich te beklagen over het feit dat ze zich niet gehoord voelen door de gemeente.

Al in 2013 werd besloten dat de dienstverlening moest verbeteren. Ambtenaren moesten gaan ‘werken vanuit de bedoeling’.

Dat betekende dat ambtenaren niet alleen naar de regels moesten kijken maar de wens van burger en ondernemer als uitgangspunt moesten nemen.

Volgens de insprekers bij de gemeenteraad wordt echter nog altijd strikt gewerkt volgens die regels.

Bron: Haarlems Dagblad