20 July 2024

Pieter van Geel opvolger Hans Alders

Pieter van Geel opvolger Hans Alders

Pieter van Geel wordt vanaf 1 juli tijdelijk voorzitter van de Omgevingsraad Schiphol, het overlegorgaan met onder anderen omwonenden, gemeenten en provincies over de luchthaven.

Hij volgt Hans Alders op en zal later dit jaar met een evaluatie van de werking van de omgevingsraad komen.
De 68-jarige Pieter van Geel is lid van het CDA en was van februari 2007 t/m juni 2010 staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in drie kabinetten Balkenende.