14 April 2024

PvdA stelt vragen over vergunning kwekerij

Er is een omgevingsvergunning voor een waterplantenkwekerij in Rijsenhout afgegeven, ondanks dat omwonenden daartegen bezwaar hadden gemaakt.

Tot 13 december 2018 konden zienswijzen worden ingediend, maar op 26 oktober bleek de Omgevingsdienst al een vergunning te hebben afgegeven.

Twee bewoners kregen te horen dat ze te laat waren met hun zienswijzen. Eén bewoner bewees dat zij haar zienswijze wél tijdig had ingediend.

Fien Eveleens van de PvdA vraagt het college van Haarlemmermeer of de procedure juist is verlopen. Eveleens stelt ook vragen over toekomstige ontwikkeling van naastgelegen percelen, verkeersafwikkeling i.v.m. detailhandel, en over ecologische problemen door dumping van exotische waterplantsoorten.

Bron: Haarlems Dagblad