22 July 2024

Ravijnjaar minder zwaar

Ravijnjaar minder zwaar

Het financiële “ravijnjaar” voor Haarlemmermeer blijkt minder zwaar dan gedacht, volgens de voorjaarsrapportage aan de gemeenteraad.

Nieuwe afspraken met het demissionaire kabinet helpen de tekorten deels te dekken, maar de gemeente moet nog steeds 5 miljoen extra bezuinigen. Het college streeft naar een sluitende begroting en een reserve voor het ravijnjaar.

Door een nieuwe financieringsmethodiek van het Rijk dreigen aanzienlijke tekorten, ook in 2028. De standpunten van het nieuwe kabinet zijn nog onduidelijk.

Wethouder Nobel benadrukt de noodzaak van bezuinigingen, en de gemeenteraad onderzoekt opties via een werkgroep. De voorjaarsrapportage wordt binnenkort besproken.

Bron: HCnieuws.nl