14 April 2024

Ringvaart internationaal erfgoed?

Ringvaart internationaal erfgoed?

Gemeente Haarlemmermeer heeft in 2017 de ringdijk en de Ringvaart uitgeroepen tot gemeentelijk erfgoed. Nu wordt onderzocht of vaart en dijk ook provinciaal of internationaal erfgoed kunnen worden.
 
De gemeente nodigt deskundigen en geïnteresseerde bewoners uit voor advies daarover.
 
Samen met de inwoners wil de gemeente Haarlemmermeer de ringdijk en Ringvaart beter tot hun recht laten komen. Een gespecialiseerd bureau gaat samen met een klankbordgroep op zoek naar het historische gevoel, de belevingswaarden en de verhalen van de Ringvaart.
 
In april zal Marja Ruigrok, wethouder voor erfgoed de eerste bijeenkomst aftrappen.
 
In juni nodigt de gemeente geïnteresseerde bewoners uit voor bijeenkomsten om verhalen over de ringdijk en Ringvaart op te halen.
 
Binnenkort zal er meer bekend worden over de data en locaties. Aanmelden kan al door een mail te sturen naar info@haarlemmermeer.nl, onder vermelding van ‘Erfgoed Ringdijk’.