19 June 2024

SKH nieuwe huurder Polderhuis

SKH nieuwe huurder Polderhuis

De nieuwe huurder van het Polderhuis in Hoofddorp is SKH, Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer. Eigenaar hoogheemraadschap van Rijnland zocht naar een passende maatschappelijke invulling. SKH, de grootste kinderopvangorganisatie in Haarlemmermeer, kreeg de voorkeur vanwege haar lokale verbondenheid.

Het historische pand zal dienen als nieuw hoofdkantoor. Naast SKH-vergaderingen blijft het hoogheemraadschap ongeveer zes keer per jaar samenkomen in de raadszaal.

SKH wil de historische locatie toegankelijk maken voor de gemeenschap en plannen maken voor samenwerkingen met lokale organisaties, waaronder Haarlemmermeermuseum De Cruquius.

Tevens wordt onderzocht of het Polderhuis op Open Monumentendag publiekelijk toegankelijk kan zijn.

Foto: Ondertekening van het huurcontract.
Links: Annemarie Dees (directeur-bestuurder SKH), rechts: Frans Hoevenaars (hoogheemraadschap van Rijnland)