26 February 2024

Sloop van kelder voormalig raadhuis gestart

Sloop van kelder voormalig raadhuis gestart

Het voormalige raadhuis in Hoofddorp is inmiddels gesloopt. Er wordt nu gestart met het slopen van de kelder.

Sinds 2 oktober is aannemer Vlasman gestart met de voorbereidende werkzaamheden. Half oktober beginnen de sloopwerkzaamheden.

De omliggende gebouwen zouden trillingen en lawaai kunnen ervaren vanwege de sloopwerkzaamheden. Om dit te controleren plaatst de aannemer trillingsmeters in de omliggende gebouwen.

Naar verwachting zal de kelder in het voorjaar van 2024 gesloopt zijn.

Bron: InforMeer – Archiefoto: MeerRadio