17 April 2024

Sloten uitgebaggerd

Het Hoogheemraadschap van Rijnland is gestart met baggerwerkzaamheden in de gemeente Haarlemmermeer.

Een aantal hoofdwatergangen worden gebaggerd en uitgediept.

Het is niet mogelijk om dit allemaal in één keer te doen, aangezien de natuur behouden moet blijven.

De planning is dat de watergangen in de periode van januari 2019 tot en met maart 2019 worden gebaggerd.