18 July 2024

Spijbelen in Haarlemmermeer iets afgenomen

Spijbelen in Haarlemmermeer iets afgenomen

Uit het jaarverslag Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten blijkt dat kinderen in Haarlemmermeer trouwer naar school gingen dan vorig jaar.

Scholieren in Haarlemmermeer hebben in het schooljaar 2022-2023 zelfs iets minder gespijbeld dan in de rest van Nederland. Zowel het niet in de les verschijnen van kinderen onder de achttien als achttienplussers daalde licht.

Leerlingen boven de achttien zijn officieel niet leerplichtig maar de gemeente vergeet deze groep niet. Met onder andere gesprekken wordt geprobeerd de reden van verzuim te achterhalen. Waar mogelijk wordt er geholpen.

Regelmatig verzuim wijst vaak op het uiteindelijk helemaal stoppen met school.

Bron: InforMeer.nl