19 April 2024

Sportieve avondwandelingen in Floriande

In de wijk Floriande in Hoofddorp wandelt Team Sportservice Haarlemmermeer elke donderdagavond van half acht tot half negen. De wandeling start en eindigt bij Gezondheidscentrum Floriande aan de Waddenweg. Er wordt onder begeleiding “sportief” gewandeld met een tempo van vijf tot zeven kilometer per uur, waarbij altijd adem overblijft om een gesprekje te voeren.
De eigen bijdrage voor deze wandelgroep is 2 euro per keer. Iedereen is welkom om mee te lopen, de eerste les is gratis. Op www.teamsportservice.nl/haarlemmermeer is meer informatie te vinden, ook over andere activiteiten.
Foto: PR