19 June 2024

Strafbare pillen gevonden in Zwanenburg

Strafbare pillen gevonden in Zwanenburg

De gemeente Haarlemmermeer heeft tijdens een integrale controle aan de Venenweg in Zwanenburg 1000 strafbare pillen en een flink aantal liter precursoren gevonden, wat wordt gebruikt als grondstof voor harddrugs. De pillen worden vernietigd door de politie.

De gemeente voert regelmatig integrale controles uit, samen met de Politie, Arbeidsinspectie, Douane en de ONZKG.

Van intimidatie, afpersing en bedreiging, tot drugslaboratoria in woonwijken en dumpingen van drugsafval.

Drugsproductie is levensgevaarlijk. Chemische stoffen en giftige gassen kunnen brand en ontploffing veroorzaken en vervuilen leiding- en grondwater.

Dat wordt niet getolereerd, zegt Burgemeester Marianne Schuurmans. Inwoners moeten hier veilig kunnen wonen en ondernemen.

De Politie vraagt een signaal van een drugsproductielocatie of vermoeden daarvan te melden, dit kan ook anoniem via: Meld Misdaad Anoniem.

Bron: Gemeente Haarlemmermeer