26 February 2024

Uitbreiding Veldzicht in Nieuw-Vennep

Uitbreiding Veldzicht in Nieuw-Vennep

Wethouder Charlotte van der Meij is blij dat het college van B&W een positief advies heeft kunnen geven voor uitbreiding van Veldzicht in Nieuw-Vennep.

Nu wordt eerst het advies ter inzage gelegd en een omgevingsvergunning aan de stichting afgegeven.
De woonvoorziening van Stichting Ons tweede thuis, bied zorg, woonvoorziening en dagbesteding aan volwassenen met een handicap.

Als zij kunnen uitbreiden zal daar ook zorg aan gehandicapte kinderen bijkomen. Plus een logeermogelijkheid voor familieleden.

Bron: HCnieuws.nl