20 February 2024

Vragen HAP en CDA inzake De Eersteling

Vragen HAP en CDA inzake De Eersteling

De fracties van HAP en CDA hebben een brief ontvangen van de voorzitter van het bestuur van Stichting Cultureel Erfgoed Korenmolen De Eersteling.

In deze brief worden door dit bestuur zorgen geuit over de toekomst van Korenmolen De Eersteling en de bijbehorende molenaarswoning.

In de molenaarswoning zijn nu door de gemeente anti-kraakbewoners ingezet in samenwerking met Ad Hoc. Genoemde fracties willen onder meer van B&W weten welke afspraken er met deze bewoners zijn gemaakt en of het college voornemens is om de historische molenaarswoning te verkopen.

CDA en HAP willen dat alles wordt gedaan om dit stukje cultureel erfgoed te beschermen en te behouden.