20 April 2024

Vragen HAP over aanpak eenzaamheid

De raadsfractie van de HAP heeft het college van B&W gevraagd naar de stand van zaken t.a.v. de aanpak van lokale eenzaamheid in Haarlemmermeer.

Eind 2018 heeft onze gemeente van het Rijk een bedrag van 250.000 euro ontvangen, omdat de gemeente wijken had met een enzaamheidspercentage hoger dan 56%.

De HAP wil nu weten of deze extra middelen al zijn ingezet en is benieuwd naar de actuele eenzaamheidspercentages in Haarlemmermeer. Volgens de HAP mag de gemeente van het Rijk ook gebruik maken van een adviseur van het Centrum Eén tegen eenzaamheid, de fractie wil ook graag weten of daar al gebruik van gemaakt is.